Carane nguripake banyu ing omah?

Wiwit jaman kuna, banyu suci dianggep minangka cara universal ing perang nglawan maneka warna penyakit lan negativitas. Akeh wong sing ngira yen bisa nguripake banyu ing omah utawa mung menteri gereja sing bisa nindakake? Prinsipipun, saben tiyang saged nindakaken tugas punika, nanging ingkang utamanipun inggih punika gadhah iman ingkang ageng lan jiwa murni.

Carane nguripake banyu ing omah?

Njupuk jar telung liter, isi nganggo banyu teyeng lan ninggalake wektu kanggo ngadeg. Langkah sabanjure yaiku maca shalat ramalan ing ndhuwur lan salib jarahan kaping telu. Sawise iki, nalika nyekel tangan sampeyan ing bank, ucapake pandonga iki:

"Gusti Allah gedhe, mukjijat-mukjijat, ora duwe nomer! Lungaa menyang wong-wong sing ndedonga marang abdiningSun, Gusti: wis mangan Roh Suci lan netepake banyu iki, lan menehi sih sih-rahmat lan kaluwihan saka bengawan Yarden: nggawe sumber incorruption, sanctification, sanksi dosa, penyembuhan setan, setan pati, pasukan oppressive unapproachable, : kaya dene sing dawa lan nampa saka dheweke, kudu ngresikake nyawa lan awak, supaya bisa ngobati karusakan, ngowahi hawa nafsu, ninggal dosa, ngusir kabeh ala, ngombe lan netepake omah, lan nindakake kabeh kaya mangkono. Sanadyan ing omah, utawa ing panggonan wong-wong percaya sejati, banyu iki sprinkles, kabeh najis wis dicuci metu, lan kabeh gawe piala wis ngilangi, banjur roh karusakane ngisor roh, ing udara mbebayani, lan kabeh ngalamun lan pitenah saka mungsuh mlayu, Apa, e, ee, utawa kesehatan iri urip, utawa ngaso, sprinkling banyu iki lan bakal dibayangke. Yako mberkahi lan ngluhurake jeneng mulya lan kamulyane, Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci, saiki lan ing salawas-lawase. Amin. "

Carane nguculi banyu kanggo Katolik?

Kanggo miwiti, sampeyan kudu netepake uyah, sing nyerap energi banget. Ndhuwur sampeyan kudu maca tembung kasebut kanggo berkah:

"Aku nyuwun berkah saka Sang Rama, kang moho kuwoso kanggo garam iki, lan supaya kabeh cilaka lan alangan lunga, lan supaya samubarang kang becik tetep ana ing kene, amarga tanpa sampeyan manungsa ora bisa urip, lan mulane aku nyuwun berkah lan aku nyuwun marang Sampeyan kanggo mbantu aku."

Salajengipun maos Mazmur 103. Kanggo pangucapan, paling becik nggunakake banyu alam, sing bisa dikumpulake ing blumbang utawa sumur. Cairan sing dipilih kudu disaring. Kanggo ngresiki banyu ing ngarep, tuang uyah sawetara menyang uyah lan ucapake tembung:

"Aku bakal mberkahi kowe, Hawa banyu, Nim. Sapa sing digawe sampeyan lan nggawa sampeyan bebarengan ing siji panggonan, supaya tanah muncul, sing mbukak kabeh penipuan saka Musuh, lan sampeyan wis ngusir kabeh najis lan ala roh Phantasm donya, supaya sing ora bisa nyleweng aku liwat kekuwatan saka Gusti Allah Kang Mahakwasa, sing urip lan jumeneng langgeng salaminipun. Amin. "

Sawise iki, sampeyan kudu maca shalat sing digunakake dening imam Katolik:

"Kaslametan kita iku asmane Sang Yehuwah. Sapa sing nitahake langit lan bumi. Aku wis nundhungi dhemit saka kowe dening Gusti Allah, yaiku Gusti Allah, Gusti Allah kang suci, Gusti Allah, kang paring dhawuh supaya sampeyan kacemplungake ing banyu, kayadene Nabi Elisa kang nylametake dheweke saka ora subur. Aku ngidini sampeyan, uyah sing diresiki, sarana kesehatane wong sing pracaya, obat kanggo jiwa lan awak kanggo kabeh sing nggunakake sampeyan. Muga kabeh impen ala bakal kelakon, nesu lan licik bakal diusir saka panggonane sampeyan wis disiram. Lan saben roh sing najismu, padha nyingkiri saka Panjenengane, sing teka kanggo ngadili wong sing urip lan sing mati lan bumi karo geni. Amin. "

Saiki sampeyan kudu ngluwihi berkah banyu kanggo ngresiki saka macem-macem demons lan energi negatif. Kanggo iki sampeyan bisa ngomong tembung iki:

"Ciptaning Gusti Allah, banyu, aku nundhungi sétan saka kowé kanthi jeneng Allah kang Mahakuwasa, Rama, ing asmané Yésus Kristus, putrané, Gusti kita, lan ing asmané Roh Suci. Sampeyan bisa diresiki banyu, ngilangi kabeh pasukan musuh saka kadohan, kanggo mbusak lan nyetir mungsuh, bebarengan karo malaekat kang tiba. Awaké déwé nyuwun marang kowé nèk Gusti Yésus Kristus ngekèki pangwasa marang sedulur-sedulur sing urip lan sing wis mati lan sing wis mati. "

Kanggo ngrampungake ritual, ucapake:

"Ayo kasebut uyah lan banyu manunggal ing asmane Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci."

Nglakoni cairan, lan nalika uyah bubar, ucapake pandonga iki:

"O Gusti Allah, sing kanggo kabutuhan manungsa nggawe rahasia paling gedhe saka sifat-sifat banyu, krungu pandonga kita lan nyuwun berkahmu marang cairan iki, sing saiki wis disiapake dening macem-macem ritus suci . Mungkin sampeyan iki, nalika digunakake ing rahasia lan diberkahi karo sihmu lan serves kanggo ngusir dhemit lan drive penyakit. Muga kabeh sing banyu iki sprinkle ing omah-omahé lan ing klumpukan sing setya bakal dibebasake saka kabeh sing najis lan ofensif; aja ana pepindhan ing sajroning ambegan; supaya kabeh intrigame sing ndhelikake mungsuhe, dheweke ora bakal bisa sukses. Ngempet banyu iki, ngijoli kabeh tentrem lan keamanan, dhemit-dhemit kasebut bakal diusir metu supaya jeneng suci sampeyan bisa nampa kesejahteraan sing dikarepake lan bakal dilindhungi saka bebaya; marga Sang Kristus, Gusti kita. Amin. "

Carane nggunakake banyu suci?

Kaping pisanan, banyu diombe, lan mbantu nyingkirake penyakit lan nyegah kedadeyane. Panemu sing kudu dilakoni mung weteng kosong durung dikonfirmasi lan, ing umum, bisa diombe kapan wae lan sanajan sawise mangan. Banyu bisa njebadi bintik-bintik perih lan kudu dilulusake. Kanthi cara iki, wong bisa nampa sih panampa. Banyu bisa sprinkle kamar kanggo mbusak wong energi negatif.